Ladislav Okleštěk

Ladislav Okleštěk

ANO 2011

Bio

Ladislav Okleštěk zastával mezi lety 2017 až 2020 pozici hejtmana Olomouckého kraje, dodnes působí jako zastupitel. V roce 2013 se poprvé stal poslancem, zasedá v mandátovém a imunitním výboru a petičním výboru. Od roku 1994 až do roku 2014 se angažoval v komunální politice ve Výšovících, kde úřadoval jako starosta. Po revoluci začal podnikat v dopravě, vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Brně.

Předchozí hlasování

 • Nepřítom/na/en
 • Zdržel/a se hlasování
 • Hlasoval/a pro
 • Hlasoval/a proti
 • důležité v boji proti ruskému vlivu
 • důležité v boji proti čínskému vlivu
 • důležité v boji proti ruskému a čínskému vlivu

Předmět hlasování Hlasoval/a

Předmět hlasování Hlasoval/a

Kauzy

 • Ruský vliv
 • Čínský vliv
 • Vymezení se vůči vlivu Ruska/Číny
Ladislav Okleštěk a jeho dlouhodobé budování čínských vazeb v Olomouckém kraji

Ladislav Okleštěk z pozice hejtmana Olomouckého kraje poskytoval záštitu kulturním, vzdělávacím a podnikatelským aktivitám čínských subjektů, včetně z bezpečnostního hlediska problematického Konfuciova institutu nebo schválení cesty zástupců Olomouckého kraje do Číny. Svojí činností se opakovaně dostával do situací, kdy na něj mohly být vyvíjeny vlivové aktivity, případně se mohl dostat do kontaktu s čínskými zpravodajci.

Detail kauzy
Ladislav Okleštěk a jeho setkání s konzulem Ruské federace v roce 2020

Ladislav Okleštěk domlouval z pozice hejtmana Olomouckého kraje spolupráci s generálním konzulem Ruské federace na oslavách 75. výročí konce 2. světové války. Svým setkáním tak napomohl legitimizaci ruské politiky.

Detail kauzy
Veřejná podpora humanitární a další nevojenské pomoci Ukrajině a jejím obyvatelům

Invaze Ruské federace na Ukrajinu v únoru 2022 spustila v České republice nebývalou vlnu solidarity a podpory, která se projevovala pomocí uprchlíkům, jejich začleňováním do společnosti a aktivací kulturní fronty. Když se ukázalo, že Ukrajina se ruskému agresorovi dokáže bránit a zastavit jeho postup, začala se řešit i poválečná obnova Ukrajiny.

Detail kauzy

Bodování

Ruský vliv Body
Hlasování týkající se ruského vlivu
 • Hlasování
  +5
Kauzy týkající se ruského vlivu
 • Ladislav Okleštěk a jeho setkání s konzulem Ruské federace v roce 2020
  -5
 • Veřejná podpora humanitární a další nevojenské pomoci Ukrajině a jejím obyvatelům
  +1
Celkový počet bodů +1
Systematicky +41 a více
Příležitostně +21 až +40
Zřídka +5 až +20
Ladislav Okleštěk
Čínský vliv Body
Hlasování týkající se čínského vlivu
 • Hlasování
  +6
Kauzy týkající se čínského vlivu
 • Ladislav Okleštěk a jeho dlouhodobé budování čínských vazeb v Olomouckém kraji
  -28
Celkový počet bodů -22
Systematicky -41 a méně
Příležitostně -21 až -40
Zřídka -5 až -20
Ladislav Okleštěk
Spolustraníci