Poslanecká sněmovna navrhuje navýšení výdajů na obranu ČR v pro rok 2015 na 1,3 % HDP a v následujících letech postupně až na úroveň 2 % pro rok 2017

Ruská okupace Krymu představovala útok nejen vůči Ukrajině, ale i proti celému poválečnému uspořádání světa a mezinárodní bezpečnosti. Navýšení výdajů na obranu, by Česká republika demonstrovala ochotu a připravenost nebezpečí čelit a zároveň by jednala v souladu se závazky, které jí plynou v souvislosti s členstvím v Severoatlantické alianci. 

Zamítnutím však Čeká republika ukázala nejednotnost své pozice vůči své roli v alianci a s ohledem na budoucí vývoj oslabila vlastní bezpečnost. Dosažení navrhovaných 2 % HDP na výdaje na obranu je minimum, které jako země můžeme pro svou bezpečnost vzhledem k mezinárodní situaci udělat, což jsme dosud neučinili.