Pozměňovací návrh zákona zavádějící bakalářské a magisterské studium tradiční čínské medicíny

Čínská tradiční medicína není založena na poznatcích moderní lékařské vědy a pro její účinnost neexistuje dostatek důkazů. Čínská tradiční medicína je navíc jedním z prostředků, jimiž Čína posiluje svůj vliv ve světě, což není žádoucí vzhledem k povaze čínského režimu a porušování lidských práv ze strany Číny doma i v zahraničí a případné agresi vůči Tchaj-wanu. Přijetím pozměňovacího návrhu se tak Česká republika vystavila možnému nebezpečí.