ČR považuje členství v NATO za základní pilíř své bezpečnostní politiky a národní obrany, uvědomuje si jeho důležitost v kontextu dění v Ukrajině a je připravena plnit veškeré závazky

Členství České republiky v Severoatlantické alianci je stěžejní pro naší bezpečnost a zachování státní svrchovanosti v souvislosti se zhoršující se bezpečnostní situací zapříčiněné agresivní politikou Ruska, především v Ukrajině. Schválením návrhu Česká republika vyjádřila ochotu podílet se na kolektivní obraně, ale vzhledem k odmítnutí podobných návrhů, jako byl například závazek navýšit obranný rozpočet, se ukázalo, že český postoj ke své roli v alianci je nejednotný.