Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v Litvě, Estonsku, Lotyšsku a Polsku v rámci posílené předsunuté přítomnosti NATO

Severoatlantická aliance má zásadní význam pro bezpečnost v Evropě, zejména v souvislosti s agresivní politikou Ruské federace vůči Ukrajině a dalším zemím. Rusko například představuje hrozbu pro svrchovanost pobaltských států, a proto je třeba, aby aliance zvýšila svou přítomnost tam a obecně na celém východním křídle aliance. Schválením návrhu Česká republika prokázala, že bere členství v alianci vážně a je ochotna se podílet na kolektivní obraně.