Poslanecká Sněmovna žádá vládu, aby napříště byl postoj české vlády jednoznačný, nekompromisní vůči jakémukoliv agresorovi proti evropské zemi.

Nejasný přístup tehdejší vlády k ruské agresi proti Ukrajině v roce 2014 snížil naše postavení mezi ostatními spojeneckými zeměmi a vyvolal pochybnosti ohledně míry prozápadní orientace České republiky. Jednotná a silná reakce naprosté většiny zemí EU a NATO byla navíc nezbytná k tomu, aby Rusko odradila od dalších nepřátelských akcí vůči Ukrajině či jiným státům.

Přijetí návrhu by v tomto upevnilo by to status České republiky jako země patřící do struktur Evropské unie a Severoatlantické aliance, Česká republika by navíc přispěla k zachování bezpečnosti v Evropě. Odmítnutím však Česká republika oslabila svou budoucí bezpečnost a nepřímo dala prostor další ruské agresi.