Výzva předsedovi vlády, aby v otázce sankcí EU vůči Rusku postupoval ve shodě s postojem většiny států EU

Nejednotnost členských států EU vůči ruské agresi proti Ukrajině v roce 2014 byla faktorem, který přispěl ke zvýšení rizika, že Rusko bude pokračovat v další eskalaci násilí proti Ukrajině nebo zahájí podobnou agresi jinde. Jednotná a silná reakce s tvrdými sankcemi ze strany EU by pomohla odradit Rusko od dalších nepřátelských akcí, a tím posílit bezpečnost na kontinentu. V tomto ohledu by přijetí návrhu znamenalo posílení bezpečnosti České republiky a Evropy jako celku.

Česká republika však jeho odmítnutím ukázala, že je zemí které chybí jednotný a jasný postoj  vůči ruské agresi v Ukrajině. Česká republika také promarnila příležitost ukázat, že pevně patří do struktur Evropské unie.