Poslanecká sněmovna považuje nejednoznačné stanovisko předsedy vlády k další vlně sankcí za nešťastné a poškozující dobré jméno České republiky.

Nejednoznačný postoj tehdejší vlády k ruské agresi proti Ukrajině v roce 2014 a k protiruským sankcím snížil naše postavení mezi ostatními spojeneckými zeměmi a vyvolal otázky o míře prozápadní orientace mezinárodní politiky České republiky. Jednotná a důrazná reakce, například v podobě sankcí, ze strany naprosté většiny zemí EU a NATO by navíc mohla odstrašit Rusko od dalších nepřátelských akcí vůči Ukrajině či jiným státům.

Přijetí návrhu by v tomto ohledu představovalo napravení a upevnilo by to status České republiky jako země patřící do struktur Evropské unie a Severoatlantické aliance. Jeho zamítnutím se však sněmovna rozhodla dát přednost osobě premiéra před budoucí bezpečností země.