Radek Vondráček a jeho opakovaná setkání s čínským velvyslancem

Radek Vondráček, tehdejší předseda Poslanecké sněmovny, se opakovaně setkával v letech 2018 a 2019 s tehdejším čínským velvyslancem, panem Zhangem Jianminem, který se v rámci kauzy Huawei setkal i s tehdejším premiérem Andrejem Babišem a výsledek jejich schůzky silně dezinterpretoval. Zapojen byl i v dění okolo výhružného dopisu předsedovi Senátu ČR Jaroslavu Kuberovi kvůli jeho cestě na Tchaj-wan.

Poprvé Radek Vondráček přijal tehdejšího čínským velvyslancem 11. října 2018, kdy se, dle Vondráčka, věnovali usnadnění přístupu českých podniků na čínský trh, akademické a vědeckotechnické spolupráci, což je oblast, kterou Čína často zneužívá ke špionáži a prosazování pročínských narativů ve veřejné debatě.

Podruhé doloženě Vondráčkovo setkání s týmž velvyslancem se uskutečnilo 14. března 2019, kde se, opět dle Vondráčkova vyjádření, věnovali podpoře českých podniků na čínském trhu, ale také parlamentní spolupráci a organizaci podzimního veletrhu v Šanghaji.

Třetí schůzka mezi předsedou Poslanecké sněmovny a čínským velvyslancem Zhangem Jianminaem proběhla 27. září 2019, kdy spolu s dalšími čínskými zástupci jednali o Vondráčkově již předjednané cestě do Číny na již zmiňovaný veletrh v Šanghaji, kde Vondráček poskytl politickou záštitu této akci otevřením českých pavilonů. Akce se účastnila řada evropských politiků a také čínský prezident Si Ťin-Pching.

Jako předseda Poslanecké sněmovny se Radek Vondráček samozřejmě setkává s řadou vrcholných představitelů cizích států, nicméně opakované přijetí velvyslance v takto krátkém intervalu je neobvyklé. Zatímco poprvé přijal Vondráček čínského velvyslance ku příležitosti jeho jmenování, další schůzky byly orientovány na zajištění Vondráčkovy účasti na veletrhu v Šanghaji a poskytnutí politické záštity mezinárodní akci v zemi, kde nejsou dodržována lidská práva a kde se režim dopouští genocidy na Ujgurech.

Setkávání se s čínským velvyslancem a cesta do Číny jsou ovšem jen jedny z mnoha pro-čínských aktivit, které Radem Vondráček podnikl. Dále je třeba zmínit přijetí čínské delegace a setkání s místopředsedou čínského lidového politického poradního shromáždění.