Setkání Josefa Bernarda s představiteli Číny

Josef Bernard, tehdejší hejtman Plzeňského kraje za ČSSD, přijal 29. května 2017 velvyslankyni Číny v ČR Ma Keqing na krajském úřadě. ČSSD byla v ČR dlouhodobě jedním z největších propagátorů budování česko-čínských vztahů bez ohledu na bezpečnostní rizika, která z takové spolupráce vyplývají. Velvyslankyně dorazila v doprovodu zástupců Hospodářské komory Nové hedvábné stezky a jednali se zástupci kraje v čele s Josefem Bernardem o spolupráci mezi krajem a partnerskou provincií, především v oblasti školství, zdravotnictví, cestovního ruchu a byznysu. Delegace následně navštívila i Západočeskou univerzitu v Plzni.

O necelé dva měsíce později, 17. července 2017, přijal Josef Bernard guvernéra partnerské čínské provincie Zhejiang ku příležitosti desetiletého výročí spolupráce. Spolu s ním kraj navštívila delegace 40 podnikatelů, kteří domlouvali pod Bernardovou politickou záštitou v kraji byznys. Právě byznys a investiční příležitosti (a jejich odpírání) používá Čína za účelem šíření svého vlivu v ostatních zemích a je třeba zdůraznit, že v ČR se čínské investice až na výjimky příliš nerealizují.

Významným tématem i tohoto setkání, stejně jako předchozího, byla spolupráce v oblasti vzdělávání, ale také vědy a výzkumu. Guvernér dokonce nabídl možnost až 10 stipendií pro studenty z Plzeňského kraje. Nutno podotknout, že možnost využít studijní či výzkumné stipendium v Číně je od roku 2019 otevřena zájemcům z lékařské fakulty. Čínská strana však nemá zájem pouze o stipendisty, v listopadu 2017 pozvala delegaci z Plzeňského kraje na návštěvu partnerské provincie. I taková pozvání užívá Čína za účelem dosahování svých cílů.

Právě vědecká a akademická špionáž, spolu s výměnou studentů a zvaní akademiků, při kterých může docházet ke kontaktování ze strany zpravodajských služeb či vytěžování, jsou pro Čínu a její zpravodajské postupy typické, jak zmiňuje i Bezpečnostní informační služba.

Josef Bernard svými kroky tyto aktivity podporoval a napomáhal tak legitimizaci politiky Čínské lidové republiky.