Rudolf Salvetr a jeho cesta do Číny v roce 2015

Nynější poslanec za ODS Rudolf Salvetr byl v dubnu 2015 jako klatovský starosta spolu s dalšími zástupci Plzeňského kraje včetně hejtmana za ČSSD Václava Šlajse vyslán na cestu do Vietnamu a do Číny. Cílem bylo posílení mezinárodního obchodu a spolupráce s oběma zeměmi v oblastech cestovního ruchu, vzdělávání, kultury a průmyslu.

V Číně navštívili partnerskou provincii Plzeňského kraje Če-ťiang, kde se uskutečnila například setkání s tamním guvernérem či s představiteli čínských hospodářských komor. Spolupráce Plzeňského kraje s tímto regionem pokračovala dál i za působení hejtmana a současného poslance za hnutí STAN Josefa Bernarda.

Následně se program odehrával v Šanghaji na česko-čínském fóru zaměřeném na hospodářské a kulturní vztahy. Tohoto fóra se zúčastnil tehdejší předseda Poslanecké sněmovny a jeden z největších propagátorů česko-čínských vztahů Jan Hamáček i dva čeští ministři, ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

I tato cesta mohla posloužit čínským zpravodajským službám pro lepší kontaktování jednotlivých politiků a tím pádem jejich kompromitaci. Cesty do Číny navíc napomáhají legitimizaci politiky Pekingu, který např. dlouhodobě a hrubě porušuje lidská práva.