Ladislav Okleštěk a jeho setkání s konzulem Ruské federace v roce 2020

Ladislav Okleštěk jakožto hejtman Olomouckého kraje přijal 20. ledna 2020 generálního konzula Ruska Alexandra Nikolajeviče Budajeva. Dle zprávy, kterou vydal Olomoucký kraj, spolu jednali o organizaci akce k předání medailí u příležitosti 75. výročí ukončení 2. světové války českým veteránům, kteří žijí v regionu.

Slovy tehdejšího hejtmana a dlouholetého poslance Oklešťka: „Už vloni, kdy jsem válečné veterány za jejich zásluhy oceňoval, jsem zdůraznil, jak jejich činy dokážou naši zemi sjednotit. A díky přístupu ruského konzula teď dokážou spojovat i národy." 

Účast na předávání medailí veteránům 2. světové války byla v minulosti oblíbeným způsobem, jak ruští představitelé, a specificky generální konzul Ruské federace (RF) Budajev, vytvářel pozitivní obraz Ruska a navazoval kontakty s politiky na krajské úrovni.

Ladislav Okleštěk svým navázáním spolupráce s generálním konzulem Ruska nejen politizoval oslavu konce 2. světové války, ale také poskytl politickou záštitu akci pořádané ve spolupráci s vysokým představitelem Ruské federace v ČR. Napomohl s vytvářením pozitivního obrazu Ruska, jehož dlouhodobě agresivní politika ohrožuje mj. i bezpečnost ČR, jak ukázal například výbuch muničního skladu ve Vrběticích.