Ladislav Okleštěk a jeho dlouhodobé budování čínských vazeb v Olomouckém kraji

Již krátce poté, co se stal hejtmanem, přijal Ladislav Okleštěk na dvoudenní návštěvě 6. dubna 2017 v sídle Olomouckého kraje čínskou velvyslankyni v ČR Ma Keqing. S ní dojednával další spolupráci s provinciemi Yunnan a Fujian, se kterými navázal spolupráci mezi kraji jeho předchůdce, hejtman Jiří Rozbořil (ČSSD) v roce 2014. Jednalo se především o oblast vzdělávání, včetně prohlubování spolupráce s Konfuciovým institutem.

Před spoluprací s Konfuciovým institutem varuje i Bezpečnostní informační služba a jeho pobočky jsou v jiných evropských zemích uzavírány kvůli podezření ze špionáže a propagandy.

S Konfuciovým institutem spolupracoval Ladislav Okleštěk opakovaně, v září 2017 poskytl záštitu tímto institutem konané výstavě „Poslední vízum – Židovští uprchlíci v Číně za 2. světové války“, společně s primátorem Olomouce a pozdějším ministrem kultury Antonínem Staňkem (ČSSD) a velvyslancem Izraele v ČR Danielem Meronem.

O pár měsíců později, v prosinci 2017 se uskutečnila návštěva zástupců Olomouckého kraje v Číně, kde byla podepsána partnerská smlouva mezi provinciemi a krajem. Jakkoliv nelze explicitně dohledat, zda se této cesty hejtman Okleštěk osobně zúčastnil, tak partnerskou smlouvu musel minimálně schválit.

Spolupráci s partnerskými provinciemi prohluboval Ladislav Okleštěk i dalšími způsoby:

V květnu 2018 poskytl Okleštěk politickou záštitu investičnímu a obchodnímu fóru, pořádanému Česko-slovensko-čínskou komorou, kterého se vedle oficiálních představitelů ČR a ČLR účastnili též podnikatelé z obou zemí. Právě byznys je přitom jedním z kanálů, který Čína využívá pro šíření svých politických stanovisek a špionáži.

Čínské investice v kraji se Ladislav Okleštěk snažil podpořit také zdvořilostním dopisem panu Ma Xingrui, guvernérovi provincie Guangdong a jednomu z významných členů čínské komunistické strany. Tento dopis zmíněná komora prezentovala jako osobní mandát od hejtmana Olomouckého kraje pro jednání v Číně.

V listopadu 2018 přijal Ladislav Okleštěk zástupce Fujianské provincie na návštěvě Olomouckého kraje, navíc poskytl politickou záštitu nad akcí, kde byla čínskou delegací prezentována tradiční čínská medicína. O rok později zaštítil podnikatelskou soutěž, jejíž organizátor byl prokazatelně orientován na export do Ruské federace a Čínské lidové republiky.

Yunnanské provincii pak Ladislav Okleštěk, jménem Olomouckého kraje, daroval v únoru 2020 začátkem pandemie COVID-19 zásilku ochranných pomůcek.

Pro Čínu a Komunistickou stranu Číny je kulturní diplomacie, jejíž šíření Ladislav Okleštěk z pozice hejtmana podporoval, nástrojem propagandy a šíření vlivu mimo vlastní hranice. Problematická je především politická záštita a legitimizace akcí Konfuciova institutu, jehož pobočky jsou pro podezření ze zpravodajských aktivit uzavírány v mnoha zemích Evropy. Je ovšem třeba vzít v potaz už jen samotné kultivování hejtmana a poslance Ladislava Oklešťka z čínské strany, protože získávání spolupracovníků již na komunální úrovni, i v rámci špionáže, je tradiční pracovní metodou Činy i Ruska, jak ostatně varuje i BIS.