Setkání Jaroslava Faltýnka a Josefa Kotta s delegací z Číny

V pondělí 17. června 2019 přijal tehdejší předseda zemědělského výboru Jaroslav Faltýnek a jeho místopředseda Josef Kott (ANO) delegaci Výboru pro zemědělství a záležitosti venkova Všečínského shromáždění lidových zástupců Čínské lidové republiky, kterou vedl jeho místopředseda Wang Xiankui. O čem spolu obě strany diskutovali stránky Poslanecké sněmovny neuvádějí. Mimo zmíněných poslanců ANO se za českou stranu setkání zúčastnili i dnes již bývalí poslanci Monika Jarošová a Zdeněk Podal za SPD a Pavel Kováčik za KSČM.

Jak přitom varuje Bezpečnostní informační služba, součástí čínských oficiálních delegací často bývají i důstojníci čínských zpravodajských služeb, kteří mají z podstaty své funkce zájem na navázání kontaktů s českými politiky a jejich kompromitaci. Setkávání s čínskými oficiálními představiteli navíc legitimizuje politiku Číny, která hrubě porušuje lidská práva a vyvíjí proti ČR nepřátelské aktivity.

Pro Jaroslava Faltýnka to nebyl jediný kontakt s Čínou, vazby má i na čínskou firmu Huawei.