Petr Gazdík a ukončení vědecké spolupráce s Ruskem

V kontextu probíhající ruské agrese proti Ukrajině nechal dnes již bývalý ministr školství Petr Gazdík (STAN) připravit v březnu 2022 opatření, v rámci kterých mělo dojít ke stažení českých vědeckých pracovníků z Ruska.

Zda ke stažení skutečně došlo se nicméně nedá ověřit, neboť jména vědců nemohla být vzhledem k jejich bezpečnosti a úspěšnosti mise prozradit, jak sám Gazdík uvedl.

Jisté však je, že Gazdík nechal ukončit členství České republiky ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů (SÚJV), který sídlí v Dubně nedaleko ruského hlavního města Moskvy a Československo patřilo v roce 1956 mezi jeho zakládající členské státy.