Marek Novák pořádal konferenci na podporu Huawei

Poslanec Marek Novák se v dubnu 2022 rozhodl z pozice předsedy podvýboru pro telekomunikaci uspořádat v Poslanecké sněmovně konferenci o bezpečnosti mobilních sítí. Taková aktivita se jeví jako smysluplná, obzvlášť ve chvíli, kdy do Poslanecké sněmovny míří k projednání zákon, jenž má omezit hrozby vyplývající se zapojení Ruska a Číny do technologické infrastruktury.

Marek Novák ale na konferenci pozval téměř výhradně odpůrce tohoto zákona, včetně člověka s prokazatelným (a neskrývaným) napojením na společnost Huawei a podezřívaného z pro-čínské špionáže, jímž je advokát Šimon Toman, jehož advokátní kancelář pro Huawei dlouhodobě pracuje.

Mezi pozvanými byla jediná zástupkyně státu. Jednalo se o šéfku českého telekomunikačního úřadu Hanu Továrkovou, která se již v minulosti odmítla připojit k seznamu bezpečnostních doporučení pro mobilní operátory, byť jeho přípravu úřad sám inicioval.  

Dále byli pozváni představitelé segmentů trhu, kterým měl nový zákon určovat nové povinnosti, což pro ně představovalo komplikace. Naopak zástupce zpravodajských služeb, kteří se otázkou ruského a čínského vlivového působení zabývají, či představitele ministerstev vnitra a zahraničí, jenž připravují samotný zákon, Marek Novák nepozval.

Až ostrý dopis od tehdejšího ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a dnešního náčelníka Generálního štábu Armády ČR Karla Řehky vedl k tomu, že se Marek Novák rozhodl část konference věnující se mobilním sítím (a tedy tématu Huawei) přesunout na neurčito a ani čtyři měsíce po plánovaném datu uskutečnění není stanoven případný termín konání.

Výběr hostů vzbuzuje podezření, že spíše než o konstruktivní debatu nad významným zákonem pro bezpečnost ČR se Marek Novák propůjčil, ať už vědomě či nikoliv, k prosazování ruských a čínských zájmů na území republiky.