Ivo Vondrák a jeho dlouhodobé budování čínských vazeb v Moravskoslezském kraji

Současný poslanec a hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák si už od dob svého rektorství na Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) vybudoval řadu vazeb na Čínskou lidovou republiku, s jejímiž představiteli se opakovaně potkával. Zároveň bylo v době jeho vedení VŠB-TUO a Moravskoslezského kraje uzavřeno několik smluv s čínskými univerzitami a provinciemi.

Jako předzvěst začínající spolupráce navštívila krátce po restartu česko-čínských vztahů čínská velvyslankyně Ma Keqing v červnu 2014 Moravskoslezský kraj a setkala se i s tehdejším rektorem Ivo Vondrákem.

Jen krátce na to pak dle výroční zprávy VŠB-TUO za rok 2014 došlo k uzavření partnerské smlouvy s čínskou univerzitou Beijing Institute of Technology a na VŠB-TUO bylo přijato 110 čínských studentů, druhý největší počet po studentech ze Španělska. Do Číny bylo naopak vysláno 8 studentů. Výroční zpráva z roku 2014 dále uvádí, že VŠB-TUO navštívila i delegace z další čínské univerzity Beijing University of Chemical Technology (BUCT).

Jak navíc prozradil tehdejší hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák v rozhovoru pro Hospodářské noviny, VŠB-TUO v roce 2014 uzavřela i memorandum i s Hebei University, s níž později v roce VŠB-TUO měla dle Novákových slov uspořádat česko-čínskou vědeckou konferenci.

Nejenom česká Bezpečnostní informační služba (BIS) přitom dlouhodobě varuje, že Čína často zneužívá meziuniverzitní spolupráci (zejména v technických oborech) k vědecko-technické špionáži. Pomáhají ji v tom i stipendia, která uděluje zahraničním studentům, stejně jako k tomu došlo už v roce 2014 na VŠB-TUO, jak uvedl tehdejší hejtman Novák v rozhovoru pro HN.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) pod Vondrákovým vedením však spolupráci s čínskými partnery však spolupráci rozšiřovala nadále i v roce 2015. Uzavřela totiž smlouvu o spolupráci hned s 9 čínskými univerzitami se zejména technickým zaměřením.

Zároveň vyšlo najevo, že už v roce 2014 začala VŠB-TUO spolupracovat s čínskou firmou Huawei, od níž následně v roce 2015 česká univerzita získala 250 000 dolarů na výzkum nových technologií. I před ní opakovaně varují nejen české bezpečnostní instituce. Spolupráce pokračovala i v roce 2016, posledním roce Vondrákova vedení univerzity, kdy došlo ke konání druhé česko-čínské vědecké konference.

Vondrák se nicméně rozhodl s Čínou spolupracovat i jako hejtman Moravskoslezského kraje, kterým byl zvolen v roce 2016. Jen o rok později došlo k uzavření Dohody o navázání přátelských vztahů s čínskou provincií Ťiang-su při příležitosti konání Čínského investičního fóra 2017. V roce 2018 pak Moravskoslezský kraj uzavřel spolupráci i s čínskou provincií Šan-si. Čína následně investovala do výstavby jednoho z největších logistických center ve střední Evropě v Mošnově.

Poslanec, hejtman a bývalý rektor Ivo Vondrák tak kromě umožnění čínské špionáže napomáhal svým jednáním legitimizovat čínský totalitní režim, který hrubě porušuje lidská práva a jeho útlak vůči Ujgurům byl několika státy označen jako genocida.